2023 raporu: Ege illerinde 515 kadın hak ihlaline uğradı

İHD İzmir Şubesi Kadın Meclisi, Ege illerinde 2023 yılında 515 kadının hak ihlaline uğradığını belirtti. İHD, cezaevlerindeki ihlal ve işkencelere de dikkat çekti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Kadın Meclisi, 2023 Yılı Ege Bölgesi Kadına Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nu dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Raporun Aydın, Afyon, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya ve İzmir illerini kapsadığı belirtilirken, basın metnini İHD İzmir Şube Eşbaşkanı Zilan Gümüş ve dernek yönetiminden Vetha Aydın okudu.

Kadınların her alanda şiddet gördüğünü belirten Zilan Gümüş, devlet şiddetine dikkat çekti.

Zilan Gümüş,  “Kadın mahpuslar, her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaya devam edilmiştir. Hapishanelerde; tecrit, işkence ve yaşam hakkı ihlalleri, hasta mahpusların tedavi ve sağlığa erişimine dair ihlaller, yaşı ilerlemiş mahpusların sağlığa erişimde yaşadığı ihlaller, koğuşların aşırı doluluğundan kaynaklı yaşanan sağlık sorunları ve psikolojik sorunlardan kaynaklı ihlaller, sebepsiz infaz yakmalardan kaynaklı ihlaller 2023 yılında da artarak devam etmiş. Tutuklamalar arttıkça hapishanelerdeki sorunlarda, yaşanan ihlallerde artarak devam etmiştir” diye konuştu.
Zilan Gümüş, "Toplumsal cinsiyet eşitliği her alanda derhal sağlanmalı" dedi.

HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

Fetva Aydın, tespit ettikleri hak ihlallerini şu şekilde sıraladı:
 "*Kadın cinayeti 45, Kadın Cinayetinde Gözaltı 2, Kadın Cinayetinde Tutuklama 1, Öldürmeye Teşebbüs 13, Öldürmeye Teşebbüsten Gözaltı 4, Öldürmeye Teşebbüsten Tutuklama 1, Trans Birey Öldürmeye Teşebbüs Cezasızlık 1, Kadın Taciz 4, Kadın Tacizi Yargılanan Fail Sayısı 6, Cinsel İstismar 2, Cinsel İstismar Sonucu Gözaltı 2, Cinsel İstismar Sonucu Tutuklama 3, Cinsel İstismar Sonucu Yargılama 1.

KADIN ÖLÜMLERİ

Kadın İntiharı 2, İntihara Teşebbüs 5, Trans Cinayeti 2, Kadın Cinayetinde Haksız Tahrik İndirimi       13, Kadın Yaralama 6, Kadın Yaralanasından Ceza Alan Fail  1, Kayıp Kadın 8, Şüpheli Kadın Ölümü  33, Şüpheli Kadın Ölümünden Tutuklu 7, Şüpheli Kadın Ölümünden Gözaltı 5, Şüpheli Kadın Ölümünde, Yargılanan 2 Kadına Darp 6, Kadına Darp Sonucu Tutuklama 1, Yabancı Uyruklu Kadın Ölümü 3, Yabancı Uyruklu Kadın Ölümünde Gözaltı 2, Yabancı Uyruklu Kadın Ölümünde Tutuklama 2,Yabancı Uyruklu Kadın Yaralanması 1,Yetersiz Koruma Kararı 2, Kadına Tecavüz  1, Kadın Tehdit   1, Haksız Tahrik İndirimi (Trans Cinayeti), Silahlı Saldırı 15, Silahlı Saldırı Sonucu Gözaltı 6, Silahlı Saldırı Sonucu Tutuklama 5, Silahlı Saldırı Sonucu Yargılanan Fail 1, Hapishanede Kadın Ölümü 1, Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitsizliği 1,Aile Bireyi Tarafından Kadın Cinayeti 4, Aile Bireyi Tarafından Yaralanma 3, Zorla Fuhuşa Sürükleme 2, Erkeğe Ceza İndirimi 1, Şiddete Maruz Kalan Kadın  3, Şiddet Sonucu Ölüm  1, Kadına Şiddet Gözaltı 2,Kadına Şiddet Tutuklama 2, Susturulmaya Yönelik Rüşvet  1, Ölümle Tehdit 3, Tehdit Sonucu Mala Zarar 2.
 
KADINA ŞİDDET

Öz Savunmaya Ceza İndirimi Yapılmaması 1, Kadına Cinsel Saldırı 1, Kadın Ölümü/Tehdit/Saldırı Sonucu Açılan Dava/Soruşturma 5, Kamu Görevlisi Soruşturma 20, Ceza Alan Fail Sayısı 3, Tutuklama       3, Gözaltı 2, Soruşturma Açılan Fail Sayısı 3, (Cinayet) Korumanın Yetersizliği 3, Faillerin Yakalanması Konusunda Yeterli Çabanın Gösterilmemesi (Kadın Cinayeti) 11, (Yabancı Uyruklu) Fuhuşa Zorlanan Kadın Sayısı 88,Yabancı Uyruklu Kadınların Fuhuşa Zorlanması Sonucu Gözaltı 15, Yabancı Uyruklu Kadınların Fuhuşa Zorlanması Sonucu Tutuklama 8, Kadına Cinsel Kimliği Nedeniyle Basın Yoluyla Saldırı 1, Bulunduğu Konumu Kadın Tacizi Ve Ölümü İçin Kullanmada Cezasızlı 2, Siyasi Nedenlerle Kadın Tacizi 1, Özsavunma 1,Kundaklama 1, Kundaklama Sonucu Kadın Ölümü 1, Kundaklama Sonucu Tutuklama 1, Seçim Çalışmasında Saldırı 2, Kadın Sığınma Evinde Gıda Zehirlenmesi 5, İşçi Kadın Ölümü 1, İşçi Kadın Yaralı 1, Özel Hayata İlişkin Hakaret/İfşa Sonucu Yargılanan Fail 1.
 
CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
 
Çıplak Arama 2, Açlık Grevinde Olanlar 14, Açlık Grevinde Olanlara Vitamin Vs. Verilmemesi 2, İnfaz Yakma/Denetimli Serbestlik Hakkının Engellenmsi/Disiplin Cezası 7, İdari Gözlem Kurulunun Tarafsızlığı 1,Kurumlara/Mahkemeye Gönderilen Dilekçelerin Engellenmesi 6, Kürtçe Kitapların Teslim Edilmemesi/Geç Verilmesi 2, Kantinde Satılan Malzeme Ve Gıdalara Fahiş Fiyat Uygulanması 1, Kantin İçin Yatırılan Paranın Kullanmasının Engellenmesi 1, Tek Kişilik Oda Da Tutma  2, İşkence/Kötü Muamele 1, Can Güvenliğinin Sağlanamaması 2, Hijyenik Ortamın Sağlanamaması 1.
Kitap Mektup Ve Gazete Engeli 3, İletişim Engeli 2, Tedavi Hakkının Engellenmesi 10,Hastanede Tedavinin Yapılmaması 2, Sosyal Faaliyet/Sohbet/Spor Hakkının Engellenmesi 3, Koğuş Kapasitesinin Üstünde Kalma 2,Koğuş (Sağlık Nedeniyle) Talebinin Redi 1, Hasta Mahpus 4, Hasta Mahpus Tahliyesinin Engellenmesi 1, Şüpheli Ölüm 1, Psikolojik Baskı 1, Tehdit Hakaret 2, Ters Kelepçe 1, Sevk Talebinin Reddedilmesi 1,Talebi Dışında Sevk /Sürgün 1, Temel İhtiyaçlarının Karşılanmaması 6, Havalandırma Yetersizliği/ Başka Mahpuslarla Havalandırmaya Çıkarma (Can Güvenliği Tehdidi) 3, Ayakta Sayım Dayatması 1, Koğuş Araması/ Eşyaların Tahrip Edilmesi 4."