KJAR kongresini yaptı: Kadınların umutlarına yanıt olacağız

Doğu Kurdistan Özgür Kadınlar Topluluğu (KJAR), dördüncü kongresini gerçekleştirerek, “öncü bir güç olarak Doğu Kurdistan ve İran'da kadınların umutlarına ve taleplerine cevap olacaklarını” duyurdu.

KJAR SONUÇ BİLDİRGESİ

Kongre sonuç bildirgesini açıklayan KJAR, 7 Mayıs'ta düzenlenen kongrenin 9 Mayıs 2010’da idam edilen kadın özgürlük mücadelesinin öncülerinden Şirin Elemhuli ve tüm şehitlere adandığını belirtti.

“Jin jiyan azadî devrimini başarıya ulaştırmak, kadın özgürlüğü ve demokratik toplumu güvenceye almaktır” şiarıyla Doğu Kurdistan dağlarında gerçekleşen kongreye tüm çalışma alanlarından delegelerin katıldığı belirtildi.

Kongre şehit Aryen Arê, Şilan Banê ve şehit Rûken şahsında tüm özgürlük ve demokrasi şehitleri ile ‘Jin jiyan azadî’ devrimi şehitlerine atfedildi.

Sonuç bildirgesinde kadın devriminin tüm heybetiyle ilerlediği belirtilerek, kongrenin İran ve Doğu Kurdistan’da ‘Jin jiyan azadî’ devrimini zafere ulaştırma umudu, iradesi ve kararlılığı ile gerçekleştiği vurgulandı.

Özgür yaşamı ve demokratik toplumu inşada yaşanan eksikliklerin de güçlü bir şekilde değerlendirildiği kongrede, tartışmalar ardından 15 kişilik Yürütme Kurulu seçildiği kaydedildi.

İşgal saldırıları, erkek egemen sistemler ve İran’da kadının varlığına karşı gelişen saldırıların tartışıldığı kongrede, kadınların mücadeleleri ile 21’inci Yüzyılda toplumsal devrimlerin öncüsü olduğu tespiti yapıldı. 

Kongrede dünyanın her yerinde kadınların birbirlerinin mücadelesinden ilham aldığı vurgulanırken, özellikle Kürt kadınlarının 21’inci Yüzyıldaki mücadelesinin özgürlük mücadelelerine ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

‘Jin jiyan azadî’ manifestosu ile mücadelenin küreselleştiğinin belirtildiği kongrede, KJAR'ın tüm özgürlükçü kadınlarla güçlü bir dayanışma temelinde özgürlük mücadelesini en üst düzeyde yürüteceği ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde “KJAR, İran'daki tüm kadınları örgütlemek ve korumaktan kendisini sorumlu görüyor” denildi. 

KARAR VE TESPİTLER

Sonuç bildirgesinde öne çıkan kararlar ve tespitler özetle şöyle:

Abdullah Öcalan’ın Özgürlüğü: Kongrenin temel konusu Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü mücadelesiydi. Abdullah Öcalan'ın fikirlerinin küresel önemine vurgu yapıldı ve özgürlüğünün Ortadoğu halklarının sorunlarının çözümüne kapı açacağı belirtildi. Şu vurgu yapıldı: “Kongremiz Önder Apo'nun fiziki özgürlük mücadelesinin tüm çalışmalarımızın kaynağı olacağını iddialarıyla göstermiştir. Kadın özgürlük hareketi KJAR olarak, Doğu Kurdistan ve İran düzeyinde Önder Apo'nun özgürlüğü için mücadelemiz en radikal şekilde yürütecektir.” 

- Kadın ve Halkların Birliği: Kongrede, devrimin başarısının kadınların ve halkların birliği ve ortak mücadelesiyle mümkün olacağı vurgulandı. KJAR, Doğu Kurdistan ve İran'da kadın dayanışmasını güçlendirecek ve farklı etnik grupların kadınlarını bir araya getirerek ortak bir mücadeleyi temel amaç olarak belirledi.

- Cezaevlerindeki Direniş: Cezaevlerinin totaliter rejimlerin müdahale alanı olduğu, ancak aynı zamanda direniş alanı olduğu belirtildi. Direnişçi kadınların cezaevlerinde özgürlük ve demokrasi mücadelesinin öncüleri haline geldiği vurgulandı. “Bu çerçevede, mücadelemiz tüm bölgede ve dünyada aralıksız sürecek” denildi.

- Şehitler Anısı: Özgürlük devriminin şehitlerinin yarattığı değerlerin altı çizildi ve şehitlerin hedeflerinin takip edilmesinin devrimci bir görev olduğu belirtildi. Şehit ailelerinin bir araya getirilmesinin ve örgütlenmesinin önemi vurgulandı.

- Kadın Bilimi Jineoloji: Kongrede, "Jin, Jiyan, Azadî" devriminin kadın bilimi temelinde geliştiği belirtildi. Jineoloji komitesinin yeni mücadele döneminde kadın akademisindeki tüm kadınları eğitme rolünü üstleneceği ifade edildi.

- Öz Savunma: Öz örgütlenme ve öz savunmanın mücadelenin temel şartı olduğu belirtildi. HPJ'nin kadın savunma gücü olarak Doğu Kurdistan ve İran'da savunma bilimini inşa ettiği ve gerektiğinde savunma kapasitesini artıracağı kaydedildi.

- Doğanın Korunması: Doğanın korunması, kadının ve toplumun varlığını koruma mücadelesi olarak tanımlandı. Doğayı koruma ve işgalcilere karşı mücadele etme kararlılığı vurgulandı.

- Genç Kadınların Rolü: Genç kadınların erkek egemen devlete karşı en radikal güç olduğu belirtildi. Genç kadınların radikal mücadeleleriyle toplumun her kesimine katkıda bulunduğu ve hiçbir gücün gençliğin gücüne engel olamayacağı vurgulandı. Bu çerçevede Doğu Kurdistan Genç Kadınlar Birliği (YJCR) örgütlenme ve savunma esasıyla Doğu Kurdistan ve İran'ın tüm genç kadınlarına ulaşmayı hedefliyor.

 - Gelecek Hedefler: KJAR, dördüncü kongrede alınan kararları geniş bir örgütlenme ve radikal bir mücadele ile pratiğe geçireceğini açıkladı. KJAR, öncü bir kadın hareketi olarak Doğu Kurdistan ve İran'da kadınların umutlarına ve taleplerine cevap olacaklarını vurguladı.