Uluslararası Su Çalıştayı sona erdi

Su kaynakları, suyun siyaset ve ekonomiye etkisi, ekolojik dengenin bozulması ve uluslararası hukuk gibi konuların masaya yatırıldığı çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.

Cizre Bölgesi Yerel Yönetimler ve Çevre Komitesi tarafından düzenlenen ve Rojava Üniversitesi ile Fırat Araştırma Merkezinin katılımıyla 2 gün süren Kuzey ve Doğu Suriye Uluslararası Su Çalıştayı’, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Onlarca sivil toplum kuruluşu, uluslararası insani yardım örgütleri, ekoloji dernekleri ve hukuk platformu temsilcilerinin de olduğu 300’ü aşkın delegenin katıldığı çalıştayda, bölgede azalan su kaynaklarına dikkat çekilirken, Türk devletinin suyu bölgeye karşı silah olarak kullanması ele alındı. 

Beş ana başlık altında sunum ve tartışmaların gerçekleştirildiği çalıştayda uluslararası hukuk, su kaynakları, suyun siyaset ve ekonomiye etkisi, ekolojik dengenin bozulması gibi konular masaya yatırıldı.

Çalıştay sonucunda hazırlanan sonuç bildirgesi açıklandı. 

Bildirgede şu hususlar yer aldı: 

- Türk devletinin Suriye ve Irak’a karşı suyu bir silah aracı olarak kullanması sert biçimde kınanmıştır.

- Türk devletinin uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına ilişkin hazırlanacak bir rapor BM, AB, diğer hukuki ve insani kurumlara sunulacaktır.

- Uluslararası kamuoyu Türk devletinin suyu savaş aracı olarak kullanmasına engel olmak için baskı kurmalıdır

- Türk devletinin suçlarının yargılanması için uluslararası ceza mahkemesinde dava açılmalıdır.

- Çalıştayın sonuç bildirgesi ilgili sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmalıdır.

- Türk devletinin işlediği suçlara karşı uluslararası kamuoyunun insani görevini yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle kamplarda yaşayan insanlara karşı işlenen suçların durdurulması için bir an harekete geçilmelidir.

- Çalıştayda verilen tüm seminerler ve yürütülen tartışmalar kayıt alınmalıdır.

- Özerk Yönetim’in su sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi için çağrıların yapılması kararı alınmıştır.

- Su kaynakları yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

- Kuzey ve Doğu Suriye’deki su krizinin etkilerinin azaltılması için insani ve hukuki örgütlerle maddi ve manevi dayanışma içinde olunmalıdır.

- Araştırma merkezlerinin hazırlayacağı raporların Özerk Yönetim tarafından dikkate alınması çağrısında bulunulmuştur.

- Araştırma merkezleri ve Özerk Yönetim arasında ciddi bir danışma programı çıkarılmalıdır.

- Su araştırmaları yapan merkezlerin oluşturulması için Özerk Yönetim’e çağrı yapılmıştır.

- Atık su arıtma sistemleri sayısı arttırılmalıdır.

- Alternatif enerji kaynaklarına yönelim sağlanmalıdır.

- Dicle Nehri’nin suyu susuzluk çekilen bölgelere ulaştırılmalıdır.

- Akarsuların daha fazla değerlendirileceği projeler geliştirilmeli. Akarsular Özerk Yönetim’in ilgili kurumları tarafından yakından takip edilmelidir. Havuz sistemleri ve temizleme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

- Suyun ekonomiye etkilerini araştıracak merkezler kurulmalıdır. Su kaynaklarını koruyacak önlemler alınmalıdır.

- Çalıştayda yapılan öneriler doğrultusunda yapılacak çalışmaların izlenmesi için komite oluşturulmalıdır.

- Özerk Yönetim’in su alanında diplomasi yapacağı bir komite oluşturulması için çağrı yapılmalıdır.