FED-MED’den Düsseldorf’ta yapılacak yürüyüşe çağrı

FED-MED, Kürdistan’da kimyasal silah kullanan Türk devletinin uluslararası kurumlar tarafından cezai yaptırımlara tabi tutulması ve tüm sorumluluklarını yerine getirmeleri talebiyle 13 Kasım günü Düsseldorf’ta düzenlenecek yürüyüşe çağırdı.

Askeri açıdan Kürdistan gerillasını yenemeyen Türk devletinin, Kürdistan özgürlük gerillasına karşı uluslararası yasalar tarafından yasaklanmış olan kimyasal silahları kullanarak sonuç almak istediğini belirten FED-MED, Kürdistan’da uygulanan bu insanlık dışı uygulamalara kör-sağır-dilsizi oynayan uluslararası kurumları harekete geçirmek için Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da 13 Kasım günü Düsseldorf’ta kitlesel yürüyüş ve miting yapılacağını duyurdu.

İnsanlık onurundan yana herkesi yürüyüşe davet eden FED-MED’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere son altı yıldır sömürgeci Türk devleti, sık sık üst düzeyden PKK ve Kürdistan özgürlük gerillasını tasfiye edeceğini hatta bitirdiğini ilan etmektedir. Buna karşı AKP MHP faşist rejiminin Kürdistan da çağın en gelişmiş askeri teknolojilerini ve konvansiyonel silahlarını kullanmasına, ayrıca bu konuda tüm uluslararası güçlerin de desteğini tam almasına rağmen, askeri alanda Kürdistan gerillasının iradesini kıramamıştır.

Türk devleti ve ordusu askeri alanda ciddi bir tıkanma yaşamaktadır. Bir taraftan ‘’bitirdik, bitirmek üzereyiz, az kaldı’’ derken, diğer taraftan elinde bulundurduğu bütün askeri-teknik olanaklar ve edindiği desteğe rağmen, ulusal ve uluslararası kanun ve antlaşmalarla yasaklanan kimyasal silahlara başvurması, bir yandan gerillanın yenilmezliğini gösterirken öte yandan Türk devletinin gerçek, karanlık ve soykırımcı yüzünü göstermektedir.

Hiç kuşku yok ki askeri açıdan Kürdistan gerillasını yenemeyen Türk devleti, Kürdistan özgürlük gerillasına karşı uluslararası yasalar tarafından yasaklanmış olan kimyasal silahları kullanarak sonuç almak istemektedir. Bunu da defalarca ve tüm dünyanın gözü önünde yapmaktadır. Dünyanın başka bir yerinde küçük bir şiddet olayı yaşandığında ayağa kalkıp kıyamet kopartan uluslararası güçler ve savaş karşıtı kurumlar, Kürdistan’da uygulanan bu insanlık dışı uygulamalara gereken tepkiyi göstermemekte aksine ısrarla kör, sağır ve dilsizi oynamaktadırlar.

Bizler Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar olarak bu insanlık dışı uygulamaların son bulması, sömürgeci Türk devletinin gereken cezai yaptırımlara tabi tutulması için tüm ilgili kurum ve kuruluşların duyarlı davranmasını ve tüm sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz.

Bu temelde böylesi tarihi bir süreçte Kürdistan'ın özgürlüğü için Kürdistan’ın dört parçasında sömürgeciliğe karşı kahramanca direnen Kürdistan gerillası yalnız değildir, diyoruz. Kürt halkı ve dostları olarak Türk devletinin bu barbar uygulamalarına karşı her daim ayakta ve eylem halinde olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Bu insanlık dışı vahşi saldırıları sonlandırana kadar da eylemsiz ve tepkisiz kalmayacağız. Bu temelde Kürt halkı ve dostları olarak 13 Kasım Cumartesi günü Düsseldorf’ta Türk devletinin kimyasal silah kullanımını kınamak ve tüm ilgili çevrelerin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmak için kitlesel bir miting ve yürüyüş düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı değerli dostları ve insanlık onurundan yana olan herkesi bu yürüyüşümüze davet ediyoruz.”